MI A COACHING?

A coaching személyre szabott fejlesztő és segítő tevékenység. Személyre szabott, mert nem általános megoldásokat alkalmaz, a coach az ügyfél problémáját megértve, az adott helyzetből kiindulva kérdésekkel, alkalmazott technikákkal segíti őt saját megoldásának megtalálásában, elakadásainak feloldásában. Segítő, fejlesztő, mert a coach az ügyfelet, az ő helyzetét helyezi a fókuszba, a folyamat az ügyfél erősségeinek és lehetőségeinek fejlesztésére, optimális kiaknázására irányul. Abból indul ki, hogy a megoldás az ügyfélnél van, életének ő a legjobb szakértője, a coach kérdéseivel, eszközeivel a válaszok megtalálásában, nézőpont váltásban segíti az ügyfelet. 

A coaching folyamatban nem a múltat bogozzuk ki, hanem a jelenből kiindulva, a lehetőségek, képességek feltérképezésével dolgozunk közösen a jövő megoldásain.

A coach segíti ügyfelét erőforrásai, értékei, motivációi pontosabb megértésében, ezek aktiválásában, saját élethelyzetének új nézőpontból való megvizsgálásában. Ezekre támaszkodva a coaching folyamat célja, hogy az ügyfél saját szakmai vagy magánéletének tevékeny, tudatos előre mozdítójává váljon.

A folyamat rendszerint 5-8, egyenként 60 perces alkalomból áll, mely során az ügyfél a coach támogatásával meghatározza a folyamat célját, a lehetőségeket és erőforrásokat, dönt a változásról, akciótervet dolgoz ki, majd elindul a változás, fejlesztés, problémamegoldás útján. 

A folyamat egy ismerkedő, helyzetfeltáró beszélgetéssel kezdődik. Amennyiben közösen úgy döntünk, hogy elindulunk ebben a munkában, az első beszélgetés végén megállapodunk a coaching alkalmak kereteiről, rendszerességéről, és a djíazásról. 

Coach-ként ügyfeleimmel a Nemzetközi Coach Szövetség által kiadott ICF coachkompetenciák és Etika kódex irányelvei szerint dolgozom. 

 

MI NEM A COACHING? 

Nem pszichoterápia – nem a múltat elemezzük, nem pszichés problémákat oldunk meg, hanem a jelenre, a jövőre és a megoldásokra koncentrálunk 

Nem tanácsadás – életednek te vagy a szakértője. A coach-ként téged segítelek abban, hogy személyes erősségeid, motivációid, értékeid és lehetőségeid pontosabb ismeretén keresztül mint egy puzzle-t kirakjuk együtt a megoldást.