A közreműködők közötti, és a külső partnerekkel való együttműködés számos buktatót rejthet a művészeti alkotófolyamatokban. 

A közös kreatív munka elengedhetetlen feltétele, hogy a benne résztvevők egy biztonságos, nyitott, kreatív közegben dolgozhassanak. 

Ennek a kereteit segítek megteremteni és támogatni a folyamat közben, majd a lezárás folyamán.

Művészeti együttműködések támogatása

Közös munkában – team coaching eszközök segítségével – alakítjuk ki az együttműködés kereteit: 

– azonosítjuk a feladatokat és felelősségeket, 

– feltérképezzük, összehangoljuk a csapat tagjainak egyéni elképzeléseit az együttműködésről, 

– megismerjük az asszertív kommunikáció alapvető ismérveit, 

– követjük és alakítjuk a kollektíva együttműködését, kezeljük a felmerülő konfliktusokat, 

– Feltérképezzük a projekt külsős partnereinek körét, a velük való kommunikáció kereteit és módját

– az én támogatásom módját és kereteit, az ezzel kapcsolatos igényeket, 

– meghatározzuk a közös munka időkeretét ezek módosításának módját. 


A folyamatban az esetleges problémákat megoldásközpontú, konfliktus menedzsment technikákkal kezeljük, az asszertív kommunikáció segítségével.

A projekt lezárásaként teret és időt biztosítunk az értékeléshez, feldolgozáshoz, a csapaton belül és a partneri körben. Feltérképezzük a projekt lehetséges utóéletét.

Amennyiben úgy érzed, hogy hasznos lehet te és a csapatod számára a közös munka, keress email-ben vagy telefonon. 

Az első, igényfelmérő találkozás ingyenes, a szolgáltatás árát az első találkozót követően személyre szabottan adom meg. 

Elérhetőségeim itt